THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN VÀ THI CHUẨN TIN HỌC CƠ BẢN TẠI PHÚ QUỐC 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn Tin học Cơ bản tại Phú Quốc kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN VÀ THI CHUẨN TIN HỌC CƠ BẢN TẠI BẠC LIÊU 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn Tin học Cơ bản tại Bạc Liêu kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng Công […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN VÀ THI CHUẨN TIN HỌC CƠ BẢN TẠI HẬU GIANG 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn Tin học Cơ bản tại Hậu Giang kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng Công […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN VÀ THI CHUẨN TIN HỌC CƠ BẢN TẠI VŨNG TÀU 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn Tin học Cơ bản tại Vũng Tàu kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng Công […]