1. Tổng quan khóa học Khóa học đề cập đến những vấn đề chung về Hợp đồng thương mại hình thành trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp; trên cơ sở đó hướng dẫn người học có kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại để lãnh đạo doanh nghiệp hoặc khách hàng ký kết […]

Công việc soạn thảo văn bản giờ đây đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm vững các nguyên tắc soạn thảo văn bản cơ bản nhất. Sự cần thiết phải học soạn thảo văn bản: Dù bạn đang làm công việc gì, ở bất cứ vị trí nào cấp quản […]

I. TỔNG QUAN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Với hầu hết các nhóm công việc hiện đại, thì bất cứ khi nào chúng ta mong muốn trình bày kế hoạch, nói chuyện trước đám đông, kỹ năng thuyết trình cũng là một kỹ năng mấu chốt cần có. Thuyết trình không còn là “trình bày, thuyết minh”, mà đã trở […]