THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP ĐIỆN ĐIỆN TỬ TẠI TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học viên đã tốt […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY TẠI BÌNH ĐỊNH NĂM 2017 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ Văn bằng 2 (Học 2 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học các chuyên ngành khác;  – Hệ Trung cấp (Học 3 năm): Học viên đã tốt nghiệp THPT. 2. Hình thức tuyển sinh […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NẤU ĂN (KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN) TẠI TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC TẠI ĐĂKNÔNG – HỆ CHÍNH QUY Không phải chờ đợi 36 tháng sau khi tốt nghiệp thí sinh mới tốt nghiệp Trung cấp dược, Cao đẳng dược có thể thi liên thông ngay. Liên thông Cao đẳng Dược tại ĐăkNông đã không còn khó khăn kể từ ngày 21/04/2015, […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC TẠI KONTUM – HỆ CHÍNH QUY Không phải chờ đợi 36 tháng sau khi tốt nghiệp thí sinh mới tốt nghiệp Trung cấp dược, Cao đẳng dược có thể thi liên thông ngay. Liên thông Cao đẳng Dược tại KonTum đã không còn khó khăn kể từ ngày 21/04/2015, […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP THÚ Y TẠI TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học viên đã tốt nghiệp […]