THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN THƯ TẠI BÌNH DƯƠNG Ngành Trung cấp Hành chính văn thư có nhiệm vụ đào tạo công chức văn thư, hành chính cho các cơ quan, xí nghiệp, đồng thời có khả năng kiêm nhiệm chức năng của nhân viên lưu trữ, thư ký văn phòng. Nội […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP THÚ Y TẠI BÌNH DƯƠNG 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học viên đã tốt nghiệp […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON TẠI TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ Cao đẳng (Học 3 năm): Học viên đã tốt nghiệp THPT. – Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 sinh viên. 2. Hình thức đào tạo – Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung. – Thời gian học: Tối Thứ 7 […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 – TRUNG CẤP DƯỢC TẠI BÌNH DƯƠNG 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học viên […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH XÉT TUYỂN TRUNG CẤP THÚ Y TẠI TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học viên đã […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP ĐIỆN ĐIỆN TỬ TẠI TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học viên đã tốt […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY TẠI BÌNH ĐỊNH NĂM 2017 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ Văn bằng 2 (Học 2 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học các chuyên ngành khác;  – Hệ Trung cấp (Học 3 năm): Học viên đã tốt nghiệp THPT. 2. Hình thức tuyển sinh […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NẤU ĂN (KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN) TẠI TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 […]