THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TẠI GÒ VẤP I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÉT TUYỂN – Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác. – Hoặc đối tượng đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Học sinh đã tốt nghiệp THPT/THCS. II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO – Thời gian […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 TRUNG CẤP THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TẠI TP.HCM Tuyển sinh lớp Văn bằng 2 ngành Thư viện Thiết bị trường học nhằm mang tới cho học viên những kiến thức cốt lõi và kỹ năng cơ bản trong công tác quản lý Thư viện Thiết bị trường học, đáp […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÉT TUYỂN – Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác. – Hoặc đối tượng đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Học sinh đã tốt nghiệp THPT/THCS. II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO – Thời gian đào tạo TRUNG […]

Tuyển sinh lớp Văn bằng 2 ngành Thư viện – Thiết bị trường học nhằm mang tới cho học viên những kiến thức cốt lõi và kỹ năng cơ bản trong công tác quản lý Thư viện – Thiết bị trường học, đáp ứng yêu cầu xã hội đối với sự phát triển ngành giáo dục. 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA […]

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÉT TUYỂN – Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác. – Hoặc đối tượng đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Học sinh đã tốt nghiệp THPT/THCS. II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO – Thời gian đào tạo […]