THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TẠI LÂM ĐỒNG 1. Đối tượng tham gia khóa học – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố. – Là Cán bộ, giáo viên đang công […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TẠI GIA LAI 1. Đối tượng tham gia khóa học – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố. – Là Cán bộ, giáo viên đang công […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TẠI ĐĂKLĂK 1. Đối tượng tham gia khóa học – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố. – Là Cán bộ, giáo viên đang công […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TẠI BẾN TRE 1. Đối tượng tham gia khóa học – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố. – Là Cán bộ, giáo viên đang công […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TẠI TIỀN GIANG 1. Đối tượng tham gia khóa học – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố. – Là Cán bộ, giáo viên đang công […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TẠI LONG AN 1. Đối tượng tham gia khóa học – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố. – Là Cán bộ, giáo viên đang công […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TẠI TÂY NINH 1. Đối tượng tham gia khóa học – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố. – Là Cán bộ, giáo viên đang công […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TẠI BÌNH PHƯỚC 1. Đối tượng tham gia khóa học – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố. – Là Cán bộ, giáo viên đang công […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TẠI BÌNH DƯƠNG 1. Đối tượng tham gia khóa học – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố. – Là Cán bộ, giáo viên đang công […]