TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG 04/07/2015    STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH  1 Hà Thị Quỳnh  Anh 1986 Thái Bình 2 Nguyễn Minh Chí 1978 Ninh Thuận 3 [...]