THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TẠI BÌNH THẠNH I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÉT TUYỂN – Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác. – Hoặc đối tượng đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Học sinh đã tốt nghiệp THPT/THCS. II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO – Thời gian […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TẠI GÒ VẤP I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÉT TUYỂN – Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác. – Hoặc đối tượng đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Học sinh đã tốt nghiệp THPT/THCS. II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO – Thời gian […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TẠI BÌNH DƯƠNG – Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp sư phạm mầm non tại Bình Dương hệ Trung cấp Sư phạm mầm non và Văn bằng 2 Sư phạm mầm non chính quy; – Căn cứ Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09/3/2015 […]

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÉT TUYỂN – Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác. – Hoặc đối tượng đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Học sinh đã tốt nghiệp THPT/THCS. II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO – Thời gian đào tạo […]