THÔNG BÁO  (V/v Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 đối với học viên) Căn cứ kế hoạch giảng dạy năm 2016 – 2017, Trung tâm thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 đối với học viên như sau: – Cơ sở Thủ Đức + Anh/chị học viên bắt đầu nghỉ […]

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH – Học viên đã tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng Ngành Kế toán hoặc các ngành khác. – Học viên đã tốt nghiệp hệ Đại học hoặc tương đương (Đối với hệ Văn bằng 2). II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH – Xét tuyển qua bằng, bảng điểm. – Sau khi […]

Ngày 22/06/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một […]

Ngày 23/06/2015, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều khoản về tiền lương tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, bao gồm: mức lương, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương tháng và các công thức tính lương làm thêm giờ, lương làm việc vào ban đêm, […]