I. TỔNG QUAN Ngôn ngữ luôn là cầu nối giữa con người với con người. Ngày nay việc mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu với nước ngoài cũng góp phần nâng cao vai trò của ngoại ngữ. Đặc biệt là trong mối quan hệ của Việt Nam chúng ta với đất nước Hàn Quốc. […]