I. TỔNG QUAN Giao dịch viên được xem là một trong những hình ảnh để chào đón khách hàng tại các điểm giao dịch của ngân hàng. Với nhiệm vụ là “bề mặt” của ngân hàng, Giao dịch viên giữ nhiệm vụ tiếp xúc với khách hàng để tiếp nhận yêu cầu, xử lý giao […]

Call Now Button