– Chứng chỉ Tiếng Hoa (Hoa văn) Quốc gia là chứng chỉ do Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp. Theo quy định hiện tại, Bộ Giáo dục không tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Hoa trực tiếp. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ủy quyền lại cho các Tường Đại học, Cao […]

– Chứng chỉ tiếng Trung (Hoa văn) Quốc gia là chứng chỉ do Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp. Theo quy định hiện tại, Bộ Giáo dục không tổ chức thi và cấp chứng chỉ trực tiếp. Theo đó, Bộ sẽ ủy quyền lại cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các đơn […]

ÔN & THI A1, A2, B1, B2, C1 KHUNG CHÂU ÂU (CEFR) ÔN VÀ THI TẠI TP.HCM TỔ CHỨC THI NGÀY 20/08/2017 1. ĐỐI TƯỢNG HỌC VÀ THI – Từ tháng 3 năm 2014 sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam bắt buộc phải có chứng chỉ Tiếng Anh trình […]

I. TỔNG QUAN – Chứng chỉ Tiếng Anh Đại học Quốc gia dùng để xét đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp Cử nhân; Kỹ sư của các Trường thuộc khối Đại học Quốc gia. – Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) là hệ thống gồm 6 Trường Đại học thành viên, một khoa và […]

  THÔNG BÁO ÔN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VNU-EPT   Kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT ĐHQG-HCM (CCTA) do Trung tâm khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM (TTKTTA) tổ chức. Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký cho mỗi kỳ thi, TTKTTA có thể tổ chức thi tại cơ sở chính của TTKTTA – […]

– Chứng chỉ tiếng Pháp (Pháp văn) Quốc gia là chứng chỉ do Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp. Theo quy định hiện tại, Bộ Giáo dục không tổ chức thi và cấp chứng chỉ trực tiếp. Theo đó, Bộ sẽ ủy quyền lại cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các đơn […]