[Vừa học vừa làm] Tuyển sinh Văn bằng 2 Mầm non vừa học vừa làm

TUYỂN SINH CẤP TỐC VĂN BẰNG 2 MẦM NON VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2018 Văn bằng 2 Mầm non vừa học vừa làm là hệ đào tạo sư phạm mầm non ngắn hạn, giành cho những sinh viên, công, viên chức trước đây không đỗ Đại học hay một lý do nào đó phải đi làm, được tiếp tục vừa  học […]

[Vừa học vừa làm] Tuyển sinh Văn bằng 2 Mầm non vừa học vừa làm

TUYỂN SINH CẤP TỐC VĂN BẰNG 2 MẦM NON VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2018 Văn bằng 2 Mầm non vừa học vừa làm là hệ đào tạo sư phạm mầm non ngắn hạn, giành cho những sinh viên, công, viên chức trước đây không đỗ Đại học hay một lý do nào đó phải đi làm, được tiếp tục vừa  học […]

[Vừa học vừa làm] Tuyển sinh Cao đẳng mầm non vừa học vừa làm 2018

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN BẢN THÂN KHI HỌC CAO ĐẲNG MẦM NON Cơ hội liên thông Đại học theo quy định Nắm vững và hiểu sâu sắc kiến thức Sư phạm Mầm non liên quan. Thực tập trải nghiệm môi trường Sư phạm Mầm non thực tế Đủ điều kiện thi Viên chức các sở ban ngành giáo dục. Có […]

[Vừa học vừa làm] Tuyển sinh Cao đẳng mầm non vừa học vừa làm 2018

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN BẢN THÂN KHI HỌC CAO ĐẲNG MẦM NON Cơ hội liên thông Đại học theo quy định Nắm vững và hiểu sâu sắc kiến thức Sư phạm Mầm non liên quan. Thực tập trải nghiệm môi trường Sư phạm Mầm non thực tế Đủ điều kiện thi Viên chức các sở ban ngành giáo dục. Có […]

Call Now Button