THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học viên đã […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIẾNG ANH TẠI TPHCM 1. Ngành tuyển sinh – Ngành tuyển sinh: Sư phạm Tiếng Anh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 sinh viên 2. Phương thức tuyển sinh  2.1. Đối tượng tuyển sinh – Liên thông từ Cao đẳng (Học 1,5 năm): Tốt nghiệp hệ Cao […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP KẾ TOÁN TẠI BÌNH DƯƠNG 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ Trung cấp (Học 2 năm – 4 học kỳ): Học viên đã tốt nghiệp THPT. – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm – 2 học kỳ): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp / Cao đẳng […]

Call Now Button