I. TỔNG QUAN

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Nắm vững cách làm Kế toán bằng phần mềm Misa và Excel.

– Xử lý tốt tất cả các thông tin liên quan đến Kế toán trên phần mềm.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Những học viên đã biết Kế toán (Đã học lớp Kế toán doanh nghiệp tại các Trung tâm).

– Sinh viên ngành Kế toán; Kế toán viên; kế toán trưởng.

– Những học viên có nhu cầu trang bị về phần mềm Kế toán.

* TẶNG PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015 CÓ BẢN QUYỀN KHI THAM GIA KHÓA HỌC

IV. NỘI DUNG KHÓA HỌC

STT

NỘI DUNG

PHẦN A. THỰC HÀNH EXCEL

BÀI I: ÔN TẬP EXCEL & CÁC CÁC HÀM CƠ BẢN
1Địa chỉ
2Vùng, đặt tên vùng
3Các loại dữ liệu trong Excel
4Các hàm thường dùng trong Excel để lập bảng tính
BÀI II: CÁC HÀM EXCEL ỨNG DỤNG TRONG KẾ TOÁN
1Nhóm hàm thống kê
2Nhóm hàm Logic
3Nhóm hàm dò tìm
BÀI III: TỔ CHỨC DỮ LIỆU
1Các thao tác mở sổ kế toán
2Thiết lập các Danh mục
3Khai báo danh mục số dư đầu kỳ
BÀI IV: LẬP SỔ NHẬT KÝ CHUNG
BÀI V: LẬP SỔ CHI TIẾT
1Lập sổ quỹ tiền tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
2Lập sổ chi tiết công nợ phải thu
3Lập sổ chi tiết công nợ phải trả
BÀI VI: LẬP SỔ CÁI
1Lập sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
2Lập sổ cái công nợ phải thu
3Lập sổ cái công nợ phải trả
BÀI VII: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
1Thiết lập bảng cân đối phát sinh chi tiết
2Thiết lập bảng cân đối phát sinh tổng hợp
3Ôn tập kết thúc môn
BÀI VIII: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2Lập Bảng cân đối kế toán
3Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

PHẦN B. THỰC HÀNH MISA

BÀI I: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN
1Khái niệm phần mềm kế toán
2Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán
3Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công
4Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán
5Phân loại phần mềm kế toán
6Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán
7Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy
8Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng
9Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất
10Ưu, nhược điểm của phần mềm trong nước và phần mềm nước ngoài
BÀI II: MỞ SỔ KẾ TOÁN BẰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN
1Các bước tiến hành mở sổ kế toán
2Nhập số dư ban đầu
3Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán
4Khóa sổ kế toán cuối kỳ
5Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán trên máy vi tính
6Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận
7 Cập nhật phần mềm theo thông báo của nhà cung cấp
BÀI III: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ KẾ TOÁN VẬT TƯ
1KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 • Nguyên tắc hạch toán
 • Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt
 • Sơ đồ hạch toán kế toán vốn bằng tiền
 • Thực hành trên phần mềm kế toán
2KẾ TOÁN VẬT TƯ

 • Nguyên tắc hạch toán
 • Mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho
 • Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư
 • Thực hành trên phần mềm kế toán
BÀI IV: KẾ TOÁN VỐN TSCĐ VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
1KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 • Nguyên tắc hạch toán
 • Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định
 • Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định
 • Thực hành trên phần mềm kế toán
2KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

 • Nguyên tắc hạch toán
 • Mô hình hóa hoạt động tiền lương
 • Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương
 • Thực hành trên phần mềm kế toán
BÀI V: KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ
1KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

 • Nguyên tắc hạch toán
 • Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải
 • Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng
 • Thực hành trên phần mềm kế toán
2KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

 • Nguyên tắc hạch toán
 • Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả
 • Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng
 • Thực hành trên phần mềm kế toán
BÀI VI: KẾ TOÁN GIÁ THÀNH
1Nguyên tắc hạch toán
2Mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành
3Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành
4Thực hành trên phần mềm kế toán
BÀI VII: KẾ TOÁN THUẾ; KẾ TOÁN TỔNG HỢP; BCTC
1KẾ TOÁN THUẾ

 • Nguyên tắc hạch toán
 • Mô hình hóa hoạt động thuế
 • Sơ đồ hạch toán kế toán thuế
 • Thực hành trên phần mềm kế toán
2KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Nhiệm vụ kế toán tổng hợp
 • Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp
 • Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp
 • Thực hành trên phần mềm kế toán

V. NGÀY KHAI GIẢNG

CƠ SỞ

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC TẠI THỦ ĐỨC

21.11.2018

HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

22.12.2018

HỌC TẠI QUY NHƠN

22.12.2018

VI. HỌC PHÍ

CƠ SỞ

HỌC PHÍ

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI

HỌC TẠI THỦ ĐỨC

 1.500.000
– Giảm 5% học phí khi ghi danh trước ngày khai giảng.
– Giảm 10% học phí cho nhóm 5 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.
– Giảm 15% học phí cho nhóm 10 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.

HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

2.500.000

VII. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

CƠ SỞ

THỜI  GIAN HỌC 2 THÁNG

HỌC TẠI THỦ ĐỨC

(Số 119 Võ Văn Ngân – P. Linh Chiểu – Q. Thủ Đức)

 Tối Thứ 2, 4, 6 / Tối Thứ 3, 5, 7

(18h – 20h45)

HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

(Số 591 Đại lộ Bình Dương – TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương)

Tối Thứ 7 và  Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

HỌC TẠI QUY NHƠN

(Số 66 Hàn Mặc Tử – P. Ghềnh Ráng – Tp. Quy Nhơn – Bình Định)

Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

– HỌC VIÊN SẼ LÀM BÀI KIỂM TRA KHI KẾT THÚC MỖI NỘI DUNG, ĐỂ LẤY KẾT QUẢ LÀM CHỨNG CHỈ.

VIII. CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP

– KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CẤP CHỨNG CHỈ.
– CÓ CHỨNG CHỈ SAU 2 THÁNG KẾT THÚC KHÓA HỌC.

IX. ĐỊA ĐIỂM HỌC

CƠ SỞ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TĐ – TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN THỦ ĐỨC

(Số 119 Võ Văn Ngân – P. Linh Chiểu – Q. Thủ Đức)

Liên hệ: 028 22 44 6464 – 0982 422 711

Thời gian làm việc: 8h – 20h (Thứ 2 – Thứ 7)

BD – NHÀ THIẾU NHI BÌNH DƯƠNG

(Số 591 Đại lộ Bình Dương – TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương)

Liên hệ: 0120 480 9555 – 0902 384 081

Thời gian làm việc: 8h – 19h (Thứ 2 – Chủ nhật)

QN – TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH

(Số 66 Hàn mặc Tử – TP. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định)

Liên hệ: 02566 555 444 – 0902 384 081

Thời gian làm việc: 8h – 19h (Thứ 2 – Chủ nhật)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Họ và tên (*)

Điện thoại (*)

Cơ sở (*)

Khóa học (*)

Hình thức học tập*
Tập trung (Tại lớp)Trực tuyến (Online)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


Call Now Button