I. TỔNG QUAN Khai giảng các khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng tại Thủ Đức. Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính […]

Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Thông tư về thuế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập […]

I. TỔNG QUAN II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC - Nắm vững cách làm Kế toán bằng phần mềm Misa và Excel. - Xử lý tốt tất cả các thông tin liên quan đến Kế toán trên phần mềm. III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA - Những học viên đã biết Kế toán (Đã học lớp Kế [...]

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC – Một thực tế bất cấp hiện nay là các sinh viên chuyên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp nhưng không thể làm việc trên hóa đơn chứng từ thực tế của doanh nghiệp. – Nhằm đào tạo một đội ngũ […]

I. TỔNG QUAN Kế toán doanh nghiệp là một công việc rất quan trọng trong tất cả các doanh nghiệp và là một ngành nghề đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Con đường ngắn nhất để đến với công việc kế toán và trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp là ngoài […]

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC – Khóa học Thực hành Khai báo thuế trang bị những hiểu biết cơ bản nhưng thiết thực nhất, hướng dẫn kỹ thuật tác nghiệp thực dụng nhất để sau khi tham gia, học viên có đủ khả năng bắt tay vào công việc Khai báo thuế. – Khoá học […]

I. TỔNG QUAN Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở... và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, [...]