Khai giảng các lớp Nghiệp vụ ngắn hạn 02/12/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM ———-0O0———- THÔNG BÁO TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN CƠ SỞ NGÀY KHAI GIẢNG HỌC TẠI THỦ ĐỨC 02.12.2023 HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG 02.12.2023 HỌC TẠI BIÊN HÒA 02.12.2023 – Giảm 5% học phí khi đăng ký trước ngày khai giảng – Giảm […]

Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

I. TỔNG QUAN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Với hầu hết các nhóm công việc hiện đại, thì bất cứ khi nào chúng ta mong muốn trình bày kế hoạch, nói chuyện trước đám đông, kỹ năng thuyết trình cũng là một kỹ năng mấu chốt cần có. Thuyết trình không còn là “trình bày, thuyết minh”, mà đã trở […]