TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM ———-0O0———- THÔNG BÁO TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN CƠ SỞ NGÀY KHAI GIẢNG HỌC TẠI THỦ ĐỨC 13.04.2024 HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG 13.04.2024 HỌC TẠI BIÊN HÒA 13.04.2024 – Giảm 5% học phí khi đăng ký trước ngày khai giảng – Giảm […]

I. TỔNG QUAN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Với hầu hết các nhóm công việc hiện đại, thì bất cứ khi nào chúng ta mong muốn trình bày kế hoạch, nói chuyện trước đám đông, kỹ năng thuyết trình cũng là một kỹ năng mấu chốt cần có. Thuyết trình không còn là “trình bày, thuyết minh”, mà đã trở […]