THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC SỸ TẠI ĐỒNG NAI NĂM 2019 Không phải chờ đợi 36 tháng sau khi tốt nghiệp thí sinh mới tốt nghiệp Trung cấp dược, Cao đẳng dược có thể thi liên thông ngay. Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Bình Dương đã không còn khó khăn […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP KẾ TOÁN TẠI BÌNH DƯƠNG 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ Trung cấp (Học 2 năm – 4 học kỳ): Học viên đã tốt nghiệp THPT. – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm – 2 học kỳ): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp / Cao đẳng […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC SỸ TẠI BÌNH DƯƠNG NĂM 2019 Không phải chờ đợi 36 tháng sau khi tốt nghiệp thí sinh mới tốt nghiệp Trung cấp dược, Cao đẳng dược có thể thi liên thông ngay. Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Bình Dương đã không còn khó […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC SỸ TẠI BÌNH DƯƠNG NĂM 2019 Không phải chờ đợi 36 tháng sau khi tốt nghiệp thí sinh mới tốt nghiệp Trung cấp dược, Cao đẳng dược có thể thi liên thông ngay. Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Bình Dương đã không còn khó khăn […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TẠI LONG AN 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2.5 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Đại học (Có giấy xác nhận viên sinh của Trường Đại học đang […]