Tuyển sinh Trung cấp Công nghệ thông tin tại TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học viên đã […]

Liên thông Đại học Sư phạm Tiếng Anh tại TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIẾNG ANH TẠI TPHCM 1. Ngành tuyển sinh – Ngành tuyển sinh: Sư phạm Tiếng Anh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 sinh viên 2. Phương thức tuyển sinh  2.1. Đối tượng tuyển sinh – Liên thông từ Cao đẳng (Học 1,5 năm): Tốt nghiệp hệ Cao […]

Tuyển sinh Trung cấp Kế toán tại Bình Dương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP KẾ TOÁN TẠI BÌNH DƯƠNG 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ Trung cấp (Học 2 năm – 4 học kỳ): Học viên đã tốt nghiệp THPT. – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm – 2 học kỳ): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp / Cao đẳng […]

Liên thông Đại học ngành Kiến trúc công trình tại Long An

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TẠI LONG AN 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2.5 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Đại học (Có giấy xác nhận viên sinh của Trường Đại học đang […]

Call Now Button