Tuyển sinh Cao đẳng Kế toán tại Bình Dương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KẾ TOÁN – HỆ LIÊN THÔNG / VĂN BẰNG 2 Trung tâm Miền Nam, thông báo tuyển sinh lớp Cao đẳng Kế toán tại Bình Dương, hệ liên thông / văn bằng 2 dành cho mọi học viên có nhu cầu trau dồi kiến thức về Kế toán tại […]

Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Xây dựng Cầu đường tại TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TẠI TPHCM NĂM 2018 Trường Đại học Vinh thông báo Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Xây dựng tại TPHCM, từ Trung cấp – Cao đẳng lên Đại học ngành Xây dựng. Hình thức Vừa làm vừa học. Học tại cơ sở Bình Thạnh – TPHCM […]

Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Xây dựng tại TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG TẠI TPHCM NĂM 2018 Trường Đại học Vinh thông báo Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Xây dựng tại TPHCM, từ Trung cấp – Cao đẳng lên Đại học ngành Xây dựng. Hình thức Vừa làm vừa học. Học tại cơ sở Bình Thạnh – TPHCM năm 2018. […]

Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học ngành Luật học tại TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT HỌC TẠI TPHCM NĂM 2018 Trường Đại học Vinh thông báo Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học ngành Luật học tại TPHCM, từ Trung cấp – Cao đẳng lên Đại học ngành Luật học. Hình thức Vừa làm vừa học. Học tại cơ sở Bình Thạnh – TPHCM […]