Áp dụng theo hướng dẫn củaThông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi B1 theo khung Châu Âu gồm 3 bài, tổng thời 135 phút. BÀI 1: ĐỌC VÀ VIẾT   + Thời gian làm bài: 90 phút. + Điểm: 60 điểm/ […]

Bộ Giáo dục đưa ra cái đề án chuẩn hóa tiếng anh giai đoạn 2008 – 2020 với yêu cầu cụ thể: Giáo viên anh ngữ tiểu học và THCS phải đạt trình độ B2 (bậc 4/6 khung Châu Âu) và giáo viên tiếng Anh THPT đạt trình độ C1 (bậc 5/6 khung Châu Âu). […]

Call Now Button