[Bạc Liêu] Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Luật tại Bạc Liêu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI BẠC LIÊU Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại Bạc Liêu cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: […]

[Bạc Liêu] Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Luật tại Bạc Liêu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI BẠC LIÊU Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại Bạc Liêu cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: […]

[Bạc Liêu] Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Luật tại Bạc Liêu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI BẠC LIÊU Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại Bạc Liêu cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: […]