[Huyện Bình Chánh-TPHCM] Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Luật tại huyện Bình Chánh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH TPHCM Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại huyện Bình Chánh TPHCM như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển […]

[Huyện Bình Chánh-TPHCM] Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Luật tại huyện Bình Chánh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH TPHCM Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại huyện Bình Chánh TPHCM như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển […]