HỌC VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI BÌNH PHƯỚC 2018 Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp  học văn bằng 2 Đại học Luật tại Bình Phước 2018 cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo  – […]