HỌC VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TỪ XA TẠI BÌNH PHƯỚC 2018 Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp  học văn bằng 2 Đại học Luật từ xa tại Bình Phước 2018  cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và […]