THÔNG BÁO HỒ SƠ XÉT TUYỂN VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM Văn bằng 2 Đại học Luật- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển học văn bằng 2 Đại học Luật TPHCM như sau: 1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh – Đối tượng tuyển sinh: + Cán […]

THÔNG BÁO HỒ SƠ XÉT TUYỂN VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM Văn bằng 2 Đại học Luật- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển học văn bằng 2 Đại học Luật TPHCM như sau: 1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh – Đối tượng tuyển sinh: + Cán […]

THÔNG BÁO HỒ SƠ XÉT TUYỂN VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM Văn bằng 2 Đại học Luật- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển học văn bằng 2 Đại học Luật TPHCM như sau: 1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh – Đối tượng tuyển sinh: + Cán […]