THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ BẢO MẪU MẦM NON TẠI BÌNH DƯƠNG – Đào tạo về nghiệp vụ Bảo mẫu mầm non có đạo đức tốt, yêu nghề nghiệp, yêu trẻ thơ. Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuẩn mực của ngành Mầm non. – Có tri thức khoa học […]