THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TẠI TPHCM Trung tâm Miền Nam, thông báo chiêu sinh lớp Chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp tại TPHCM với những nội dung sau: 1. Đối tượng dự thi – Đối tượng áp dụng dành cho giáo viên, cán bộ quản […]