THÔNG BÁO CHIÊU SINH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI TPHCM 1. Mục tiêu khóa học – Khoá học Nghiệp vụ sư phạm trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục Đại học; vai trò và sứ mệnh của giáo dục Đại học, những xu hướng phát triển của giáo dục Đại học hiện đại. – Khoá […]

Call Now Button