THÔNG BÁO ÔN THI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON 2018 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tổ chức các khóa học Chứng chỉ Quản lý mầm non 2018. Ngoài ra văn phòng tuyển sinh tại Cà Mau, Bình Dương, Sài Gòn,  Kiên Giang,…  như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh  -Những người chưa […]

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 12 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tổ chức các khóa học Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 12. Ngoài ra văn phòng còn tuyển sinh tại Cà Mau, Bình Dương, Vũng Tàu, Sài Gòn,  Kiên Giang, TPHCM…  như sau: 1. […]