ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 9 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tổ chức các khóa học Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 9. Ngoài ra văn phòng còn tuyển sinh tại Cà Mau, Bình Dương, Vũng Tàu, Sài Gòn,  Kiên Giang, TPHCM…  như sau: 1. […]

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI VŨNG TÀU Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tổ chức các khóa học Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Vũng Tàu,  Cà Mau, Bình Dương, Sài Gòn,  Kiên Giang,…  như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh  -Những người chưa có bằng tốt nghiệp […]

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI BÌNH DƯƠNG Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tổ chức các khóa học Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Bình Dương, Vũng Tàu, Sài Gòn, Cà Mau, Kiên Giang,…  như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh  -Những người chưa có bằng tốt nghiệp […]

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI SÀI GÒN Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tổ chức các khóa học Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Sài Gòn, Vũng Tàu, Bình Dương, Cà Mau, Kiên Giang,…  như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh  -Những người chưa có bằng tốt nghiệp […]

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI TPHCM Văn phòng tuyển sinh Miền Nam thông báo tổ chức các khóa học Chứng chỉ Quản lý mầm non tại TPHCM như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh  -Những người chưa có bằng tốt nghiệp trung sư phạm mầm non, những người có nhu cầu […]