ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LUẬT NĂM 2017 Với tiêu chí tạo một môi trường đào tạo tốt nhất cho sinh viên, cơ sở vật chất hiện đại và tiên tiến. Sinh viên được thực tập ngay từ năm đầu bước chân vào trường,  đảm bảo rằng sinh viên có […]