Bạn Trần Thi Hoa ở Đồng Nai có gửi về cho Văn phòng tuyển sinh Miền Nam một số thắc mắc như sau: Trung cấp mầm non là gì? Đối tượng và thời gian đào tạo trung cấp mầm non bao lâu? Học trung cấp mầm non ở đâu thì tốt? Hồ sơ đăng ký […]