TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG TIỂU HỌC TẠI PHÚ NHUẬN Theo quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục, đến năm 2020, nhu cầu nhân lực làm việc trong ngành Sư phạm Tiểu học trên cả nước đạt khoảng 522.000 người. Như vậy, bình quân mỗi năm tăng 5.750 người. Do đó, khi […]