THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG MẦM NON TẠI BÌNH CHÁNH      Hiện nay trong cả nước có rất nhiều trường đào tạo Cao đẳng mầm non, trong đó có thể kể đến vài trường điển hình như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm trung ương, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG MẦM NON TẠI BÌNH CHÁNH      Hiện nay trong cả nước có rất nhiều trường đào tạo Cao đẳng mầm non, trong đó có thể kể đến vài trường điển hình như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm trung ương, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG MẦM NON TẠI NHÀ BÈ      Hiện nay trong cả nước có rất nhiều trường đào tạo Cao đẳng mầm non, trong đó có thể kể đến vài trường điển hình như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm trung ương, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG MẦM NON TẠI QUẬN BÌNH THẠNH      Hiện nay trong cả nước có rất nhiều trường đào tạo Cao đẳng mầm non tại Quận Bình Thạnh, trong đó có thể kể đến vài trường điển hình như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm trung ương, Đại học Sư phạm […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG MẦM NON TẠI QUẬN BÌNH THẠNH      Hiện nay trong cả nước có rất nhiều trường đào tạo Cao đẳng mầm non tại Quận Bình Thạnh, trong đó có thể kể đến vài trường điển hình như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm trung ương, Đại học Sư phạm […]

CƠ HỘI KHI HỌC CAO ĐẲNG MẦM NON – Cơ hội việc làm khi học Cao đẳng mầm non tại Quận 12:  Tham gia nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu giáo dục.  Làm việc tại trường công lập hay đăng ký làm việc ở trường tư thục.  Làm việc tại các tổ chức phát triển giáo dục […]

CƠ HỘI KHI HỌC CAO ĐẲNG MẦM NON – Cơ hội việc làm khi học Cao đẳng mầm non tại Quận 12:  Tham gia nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu giáo dục.  Làm việc tại trường công lập hay đăng ký làm việc ở trường tư thục.  Làm việc tại các tổ chức phát triển giáo dục […]

CAO ĐẲNG MẦM NON TẠI TP.HCM TUYỂN SINH          Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trinh đào tạo và điều kiện xét tuyển Cao đẳng mầm non của một số trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại Học Sư phạm Vinh, Đại học Sư […]