[Đồng Tháp] Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Luật tại Đồng Tháp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI ĐỒNG THÁP Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại Đồng Tháp cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: […]

[Đồng Tháp] Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Luật tại Đồng Tháp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI ĐỒNG THÁP Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại Đồng Tháp cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: […]

[Đồng Tháp] Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Luật tại Đồng Tháp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI ĐỒNG THÁP Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại Đồng Tháp cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: […]