THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP XÂY DỰNG TẠI QUẬN GÒ VẤP Xây dựng là ngành không thể trong đời sống của người dân cũng như xã hội , nhưng thực trạng hiện nay nhân lực ngành xây dựng đang trong tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Biết được tình trạng đó Văn phòng tuyển sinh […]