[Gò Vấp]Tuyển sinh Trung cấp Xây dựng tại Quận Gò Vấp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP XÂY DỰNG TẠI QUẬN GÒ VẤP Xây dựng là ngành không thể trong đời sống của người dân cũng như xã hội , nhưng thực trạng hiện nay nhân lực ngành xây dựng đang trong tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Biết được tình trạng đó Văn phòng tuyển sinh […]