HỒ SƠ HỌC TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC Hồ sơ học Trung cấp Sư phạm Tiểu học tại TPHCM bao gồm các yêu cầu sau: – 01 Phiếu đăng ký học Trung cấp Sư phạm Tiểu học tại TPHCM. – 01 Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời. […]