VĂN PHÒNG MIỀN NAM THÔNG BÁO HỒ SƠ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH GỒM NHỮNG GÌ Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch là một trong những ngành kinh tế đầy tiềm năng, đã và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam và đặc biệt là các tỉnh duyên hải miền […]