CHỨNG CHỈ Y SĨ NHA KHOA NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi đến các bạn thông tin tuyển sinh và nội dung đào tạo các lớp chứng chỉ Y sĩ Nha khoa ngoài giờ hành chính như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Đã tốt nghiệp Trung cấp […]

CHỨNG CHỈ Y SĨ NHA KHOA NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH Văn phòng tuyển sinh Miền Nam STRAINCO gửi đến các bạn thông tin tuyển sinh và nội dung đào tạo các lớp chứng chỉ Y sĩ Nha khoa ngoài giờ hành chính như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Đã tốt nghiệp Trung cấp […]

Call Now Button