NGHỀ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Giáo viên Tiểu học là người chịu trách nhiệm dạy dỗ trẻ từ 6 đến 10 tuổi. Đây là giai đoạn đầu tiên trong việc truyền đạt kiến thức cho trẻ cũng như phác họa lên những đường nét cơ bản trong việc hình thành nên tính cách của trẻ. […]