Hỏi: Bạn Nguyễn Thị Hoa đã gửi câu hỏi về cho chương trình giải đáp cuối tuần như sau: Học liên thông đại học luật là gì? Học liên thông đại học luật ở đâu? Thời gian học ra sao? Bằng được cấp có giá trị không? Học luật liên thông ra làm ở đâu, […]