THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THỦ ĐỨC, BÌNH THẠNH I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố. – Là Cán bộ, giáo viên đang […]