Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm STRAINCO thông báo tuyển sinh Trung cấp mầm non tại Nam Định như sau: ** Mục tiêu đào tạo Sau khi học Trung cấp […]