HỌC VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH LÀ THẾ NÀO? Học văn bằng 2 Đại học Luật ngoài giờ hành chính có được không? Là câu hỏi của rất nhiều bạn đang đi làm muốn học thêm văn bằng 2 Đại học Luật ngoài giờ. Để đáp ứng các yêu cầu […]