THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI QUẬN THỦ ĐỨC Trung tâm STRAINCO liên kết với các trường Đại học trong nước như Đại học Luật TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Thành Đông, Đại học Kinh Bắc… mở các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại quận Thủ […]