Kế toán tổng hợp

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC – Một thực tế bất cấp hiện nay là các sinh viên chuyên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp nhưng không thể làm việc trên hóa đơn chứng từ thực tế của doanh nghiệp. – Nhằm đào tạo một đội ngũ […]