THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT HỌC TẠI TPHCM NĂM 2018 Trường Đại học Vinh thông báo Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học ngành Luật học tại TPHCM, từ Trung cấp – Cao đẳng lên Đại học ngành Luật học. Hình thức Vừa làm vừa học. Học tại cơ sở Bình Thạnh – TPHCM […]