THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TẠI TPHCM NĂM 2018 Trường Đại học Vinh thông báo Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Xây dựng tại TPHCM, từ Trung cấp – Cao đẳng lên Đại học ngành Xây dựng. Hình thức Vừa làm vừa học. Học tại cơ sở Bình Thạnh – TPHCM […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG TẠI TPHCM NĂM 2018 Trường Đại học Vinh thông báo Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Xây dựng tại TPHCM, từ Trung cấp – Cao đẳng lên Đại học ngành Xây dựng. Hình thức Vừa làm vừa học. Học tại cơ sở Bình Thạnh – TPHCM năm 2018. […]