Liên thông Đại học ngành Kiến trúc công trình tại Long An

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TẠI LONG AN 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2.5 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Đại học (Có giấy xác nhận viên sinh của Trường Đại học đang […]

Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Kiến trúc công trình

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH HỌC TẠI BÌNH THẠNH – TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2.5 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Đại học (Có giấy xác nhận viên sinh của Trường […]

Liên thông Đại học ngành Xây dựng Cầu đường tại TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TẠI TPHCM HỌC TẠI BÌNH THẠNH – TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2.5 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Đại học (Có giấy xác nhận viên sinh […]

Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Xây dựng Cầu đường

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG) HỌC TẠI BÌNH THẠNH – TPHCM 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2.5 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Đại học (Có […]

Call Now Button