THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI KON TUM HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Kon Tum dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau: […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI QUẢNG NGÃI HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Quảng Ngãi dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau: […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI PHÚ YÊN HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Phú Yên dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau: […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI CÀ MAU HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Cà Mau dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau: […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI TRÀ VINH HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Trà Vinh dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau: […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI BẠC LIÊU HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Bạc Liêu dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau: […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI KIÊN GIANG HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Kiên Giang dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau: […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI VĨNH LONG HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Vĩnh Long dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau: […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI SÓC TRĂNG HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Sóc Trăng dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau: […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI TIỀN GIANG HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Tiền Giang dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung […]

Call Now Button