THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI BÌNH ĐỊNH HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Bình Định dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI BÌNH DƯƠNG HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại Bình Dương dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI TPHCM HỌC ONLINE – HỌC TỪ XA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam thông báo chiêu sinh và đào tạo Khóa học Nghiệp vụ sư phạm tại TPHCM dành cho Giảng viên Cao đẳng; Đại học với những nội dung sau: 1. […]

Call Now Button