HỌC NHA KHOA CẦN CÓ NHỮNG TỐ CHẤT NÀO? Mỗi ngành học đều đòi hỏi ở học viên những tố chất khác nhau. Ngành Nha khoa cũng như vậy. Nằm trong nhóm ngành Y tế, người học Nha khoa cần có những tố chất cơ bản nhất của một người thầy thuốc: lòng nhân đạo, […]

Call Now Button