THÔNG TIN XÉT TUYỂN TRUNG CẤP TẠI SÀI GÒN 1. Hồ sơ xét tuyển Trung cấp tại Sài Gòn Hồ sơ xét tuyển Trung cấp tại Sài Gòn gồm các yêu cầu sau: – 01 Giấy đăng ký xét tuyển Trung cấp. – 02 Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng […]